Whistleblowing: rapportér uetisk eller ulovligeforseelser

AW Academy stræber efter atleve op til de højeste standarder med hensyn til gennemsigtighed, ansvarlighedog integritet inden for vores virksomhed. Vi ønsker at sikre, at voresvirksomhed og forretning er karakteriseret ved disse nøgleværdier. På denneside kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med whistleblowing i AW Academysamt hvordan du rapporterer forseelser.

Vi opfordrervores medarbejdere til at rapportere enhver adfærd, som de mener er i strid medlove, etiske principper eller vores interne politikker. Andre, såsom kunder,leverandører, forretningsforbindelser eller andre enkeltpersoner kan rapporteredette til deres primære kontakt inden for AW Academy.

Der kan dogvære situationer, hvor det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at rapportereforseelser i overensstemmelse med ovenstående procedurer. Det skal også væremuligt for den indberettede person at være fuldstændig anonym for at sænketærsklen for indberetning af den formodede forseelse.

AW Academyhar derfor implementeret en procedure for indberetning af uetisk eller ulovligforseelser gennem en webbaseret formular, som sikrer fortrolighed, udelukkerinteressekonflikter så vidt muligt og garanterer fuld anonymitet, hvis detønskes. Rapporter modtages og evalueres af en tredjepart, som håndterer enhveryderligere kommunikation med den indberettede person og videresender ærindettil en passende modtager inden for AW Academy med henblik på yderligereundersøgelser og handlinger. Rapporteringstjenesten er fuldstændig adskilt fra AWAcademy og opfylder de højeste sikkerhedskrav for at sikre din integritet.

Hvis den indberettede person vælger at være anonym,vil personens identitet blive holdt hemmelig for både AW Academy og denmodtagende tredjepart. Skulle den anmeldende i stedet foretrække at anmelde forseelservia telefon eller fysisk møde, er dette også muligt. Den indberettede personvil ikke blive udsat for negative konsekvenser ved indgivelse af rapporteneller på noget tidspunkt derefter.

Rapportéren forseelse her

Hvis du vælger at afsløre dinidentitet, når du indgiver en rapport, vil de personoplysninger, du afgiver omdig selv, blive behandlet af AW Academy og vores tjenesteudbyder Deloitte. Dinedata vil kun blive brugt med det formål at undersøge det ærinde, du harrapporteret, og enhver kommunikation med dig under denne proces. Allepersonlige data, du angiver om dig selv i rapporten, vil kun blive gemt, sålænge det er nødvendigt for at opfylde dette formål.

Detjuridiske grundlag for at behandle dine data er AW Academy legitime interesse iat undersøge det ærinde, du har rapporteret, og at handle mod uetisk ellerulovlige forseelser, men kan også være baseret på en juridisk forpligtelseafhængigt af ærindets art. Hvis vi videregiver dine oplysninger tilretshåndhævende myndigheder eller regulerende myndigheder, vil dette ske meddit samtykke. For mere information om vores behandling af dine personoplysningersamt dine rettigheder, bedes du læse vores privatlivspolitik. https://www.awacademy.dk/om/privacy-policy

Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi arbejder medwhistleblowing, er du velkommen til at kontakte os på legal@aw.com. Bemærkvenligst, at beskeder til denne e-mailadresse ikke vil være anonyme.