Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Hos AW Academy går vi op i din ret til privatliv. For at sikre, at de personoplysninger, vi behandler, behandles ansvarligt og sikkert, arbejder vi aktivt med personoplysninger. På denne side kan du finde flere oplysninger om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger.
This policy is also available in English

OPLYSNINGER OM, HVORDAN VI HÅNDTERER DINE PERSONOPLYSNINGER

Hvilke oplysninger indsamler vi om dig og hvorfor?

AW Academy tilbyder intensiv træning baseret på Accelerated Learning, for at udvide eller styrke folks viden på forskellige områder. Inden for rammerne af vores services kan AW Academy indsamle oplysninger om dig. Oplysningerne er nødvendige for, at vi kan tilbyde dig din uddannelse eller opfylde nogen af de andre formål, som vi har indsamlet oplysningerne til. For eksempel kan vi nogle gange være nødt til at opbevare visse oplysninger for at overholde lovkravene.

Her finder du en mere detaljeret oversigt over, hvilke oplysninger vi håndterer om dig og hvorfor.

Vi indsamler også visse oplysninger, når du besøger vores hjemmeside via såkaldte cookies, hvis du godkender det. Du kan læse mere om cookies her. Som besøgende på hjemmesiden har du ingen forpligtelse til at give os adgang til dine oplysninger.

Hvordan får vi adgang til dine oplysninger?

De oplysninger, vi har gemt om dig, er enten blevet givet til os af dig selv, eller vi har modtaget dem fra din arbejdsgiver, afhængigt af om du deltager i en uddannelse alene eller gennem din arbejdsgiver. Hvis udvælgelses- og/eller rekrutteringsprocessen er blevet håndteret af Academic Work, indsamler de dine oplysninger på vegne af os.

Hvem vil vi dele dine oplysninger med?

Nogle gange udføres en uddannelse på vegne af vores klient. Kunden kan være din nuværende eller fremtidige arbejdsgiver. Hvis vores klient er ansvarlig for rekrutteringsprocessen for din træning og for din ansættelse, vil oplysninger om dig og din deltagelse i kurset blive delt med din arbejdsgiver under uddannelsen.

Derudover kan dine personoplysninger blive delt med følgende eksterne parter:

Virksomheder i AW Group - Vi kan nogle gange dele dine oplysninger med andre virksomheder i AW Group. Dette kan for eksempel ske i forbindelse med den udvælgelses- og/eller rekrutteringsproces, der udføres af Academic Work på vegne af AW Academy.

Leverandører - Dine personlige oplysninger vil nogle gange blive delt med vores leverandører. For eksempel kan der være udbydere af IT-tjenester til blandt andet storage- og driftsledelse, marketing- og rekrutteringsværktøjer eller personlighedstest.

Myndigheder - Når national lovgivning eller europæisk lovgivning kræver det, kan vi dele dine oplysninger med myndighederne.

Du er altid velkommen til at kontakte os for mere detaljerede oplysninger om, hvilke eksterne parter der vil modtage dine personlige oplysninger.

Hvor håndteres dine oplysninger?

Vi gør altid vores bedste for at sikre, at dine personoplysninger ikke lagres eller på anden måde håndteres i lande uden for EU/EØS. Hvis dine data stadig skal overføres eller håndteres i lande uden for EU/EØS, vil vi sikre, at vi har truffet passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine data håndteres på en måde, der opnår et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i overensstemmelse med gældende regler. Hvis du ønsker en kopi af de sikkerhedsforanstaltninger, der er truffet, eller flere oplysninger om, hvor dine oplysninger er tilgængelige, er du altid velkommen til  at kontakte os.

Hvilke rettigheder har du?

Databeskyttelseslovgivningen giver dig flere rettigheder, når dine personoplysninger behandles. Nedenfor finder du en kort beskrivelse af dem. Dine rettigheder kan variere afhængigt af, hvorfor vi behandler dine oplysninger.

Ret til at trække dit samtykke tilbage - I tilfælde, hvor vores behandling af dine data er baseret på dit samtykke, har du altid ret til at trække dit samtykke tilbage. Du kan nemt gøre dette ved at kontakte os.

Ret til adgang - Du har ret til at modtage en bekræftelse fra AW Academy, om vi behandler personoplysninger relateret til dig, og hvis dette er tilfældet, at indhente oplysninger om behandlingen. Du har også ret til at anmode om en kopi af de personoplysninger, vi opbevarer om dig helt gratis.

Ret til rettelse - I nogle tilfælde har du ret til at kræve AW Academy til at rette oplysninger om dig, som du anser for at være forkert eller ufuldstændig. I nogle tilfælde har du mulighed for selv at ændre de oplysninger, du har indtastet på din profilside.

Ret til at gøre indsigelse - I nogle tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod AW Academys behandling af dine personoplysninger, herunder direkte markedsføring. I alle tilfælde, hvor vi behandler dine oplysninger med en legitim interesse, kan du gøre indsigelse mod behandlingen. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til formål som direkte markedsføring, ophører vi med at behandle dine data.

Ret til begrænsning - I nogle tilfælde har du ret til at anmode om, at AW Academy begrænser behandlingen af dine personoplysninger. Dette gælder for eksempel, hvis du hævder, at de personoplysninger, vi behandler, er unøjagtige. I så fald kan du anmode om en begrænsning af behandlingen i den periode, vi vurderer, om personoplysningerne er korrekte. I så fald vil vi kun (ud over lagringen af dataene) behandle oplysningerne efter din godkendelse, med undtagelse af at etablere, håndhæve eller forsvare juridiske krav, for at beskytte en andens rettigheder eller for at beskytte en vigtig offentlig interesse.

Ret til at slette - I nogle tilfælde har du ret til at anmode om, at AW Academy sletter dine personlige oplysninger. Dette gælder følgende tilfælde:

  • Hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet.
  • Hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke længere behøver at opbevare dine oplysninger af andre årsager.
  • Hvis du modsætter dig en afvejning af interesser og din begrundelse for indsigelse opvejer vores legitime interesse.
  • Hvis du gør indsigelse mod behandling til direkte markedsføring, og vi ikke længere behøver at opbevare dine oplysninger af andre årsager.
  • Hvis dine oplysninger behandles ulovligt.
  • Hvis dine oplysninger skal slettes baseret på en juridisk forpligtelse.

Bemærk, at vi kan have en forpligtelse til at gemme dine oplysninger alligevel, for eksempel på grund af en aftale med dig eller juridiske krav. Vi gemmer kun dine oplysninger til dette formål og bruger dem ikke til andre formål.

Ret til dataportabilitet - Hvis vi behandler dine personoplysninger med dit samtykke eller udførelsen af en kontrakt, som du har indgået med os, har du ret til at kræve, at AW Academy videregiver de personoplysninger, du har givet os, i et struktureret format.

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte os ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger. Hvis du er utilfreds med den måde, AW Academy behandler dine personoplysninger på, har du altid ret til at indgive en klage til din lokale databeskyttelsesmyndighed.

Ændringer i vores oplysninger om behandling af personoplysninger

Vi kan ændre vores privatpolitik fra tid til anden. Den seneste version af politikken vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside. I tilfælde af mere omfattende opdateringer (såsom ændring af de formål, som vi behandler dine oplysninger til, eller ændring af de oplysninger, vi indsamler om dig), sender vi den nye politik til dig via den e-mailadresse, du har angivet for os.

KONTAKT OS

Academic Work Academy Sweden  AB (org.nr 556785-7932) er ansvarlig for behandling af personoplysninger af dine personoplysninger. Vi overholder europæisk og  dansk databeskyttelseslovgivning og arbejder aktivt med databeskyttelsesspørgsmål for at sikre, at vi behandler dine data ansvarligt og sikkert. Du kan altid kontakte os på info@awacademy.dk.